Konfiguracja nie zezwala na uruchomienie w trybie PROXY (https://studiosystem.softwarestudio.com.pl/tryb-proxy/) Default trybu proxy